Scroll to top
sk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúci a kupujúcim.

Predávajúci/fakturačné údaje:

RH Pro s.r.o.

Lipová 640/37

919 30 Jaslovské Bohunice

ičo: 50 335 316

ič dph: SK2120286124

Kupujúci
Spotrebiteľ, firma, štátna inštitúcia

Všeobecné ustanovenia:

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami elektronického obchodu na stránke www.bachova-terapia.sk.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka“).

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, údaje o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene a o spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO).

Kupujúci môže prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámiť, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, zákaznícke číslo äk existuje), e-mail a popis objednaného tovaru.

Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote od 5-14 dní od potvrdenia objednávky. Ak nebude uvedené či dohodnuté inak. VÝNIMKA na prevzatie tovaru sa vzťahuje na objednané miešané esencie. Nakoľko sú personalizované, vrátenie tovaru nie je možné. Pokiaľ kupujúci objednané miešané esencie vráti späť alebo neprevezme, bude mu vystavená faktúra v hodnote objednávky s poštovným. Inak vzniká predávajúcemu strata, tovar nie je možné ďalej predať.

Platobné podmienky
Kupujúci môže objednaný tovar uhradiť formou priameho vkladu na účet, bankovým prevodom alebo dobierkou.

Ochrana osobných údajov
Záväznou objednávkou v rámci internetového obchodu www.bachova-terapia.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromaždeniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité len pre internú potrebu internetového obchodu www.bachova-terapia.sk a nebudú zverejňované, poskytnuté tretej osobe alebo inak zneužité v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.

Balné a poštovné – Slovenská pošta

doporučený list: podľa hmotnosti a priority – od 3,60 €
balík:                podľa hmotnosti a priority – od 5,90 €
Pri odbere nad 180 € bez DPH nie je účtované poštovné. – ZMENA!
Reklamácia a záruka
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar po prevzatí, ak zistí nejaké poškodenie alebo iné závady, je povinný nahlásiť to predávajúcemu. Za poškodenie vzniknuté prepravou neručíme.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.