Scroll to top
sk

Walnut (Orech kráľovský)

Juglans regia

Kľúčové slová: ŤAŽKÉ PRISPÔSOBOVANIE SA ŽIVOTNÝM ZMENÁM

Walnut je vhodný pre ľudí, ktorí sa veľmi ťažko prispôsobujú zmenám alebo sú vo veľkej miere precitlivení na určité myšlienky, nálady a vplyvy. Tento kvet je vhodný pre obdobie veľkých zmien ako sú: vstup do nového partnerstva, zmena povolania, rozvod, vycestovanie do inej krajiny na dlhšiu dobu (nie na dovolenku), odchod do dôchodku, dobrovoľné presťahovanie sa do domova dôchodcov. Patria sem aj biologické zmeny ako rast zubov, puberta, tehotenstvo, menštruácia, klimaktérium, obdobie po mozgovej príhode, po infarkte alebo konečné štádium fyzického bytia – umieranie. Ďalej sem patria aj zmeny spôsobené pocitom viny, stratou priateľov a obvyklých životných pomerov, starobou a smútkom.
Títo ľudia majú jasné ideály, ciele a snahu posúvať sa v živote vpred. Lenže ich snahe stojí v ceste alebo ju sťažuje vplyv silnejšej osobnosti, obmedzujúca okolnosť, rodina alebo spomienky. Dr. Bach povedal: „Orech kráľovský je pre všetkých, ktorý sa rozhodli urobiť v živote krok dopredu, skončiť so zastaranými konvenciami, nechať za sebou staré hranice a obmedzenia a začať úplne od znova.“

U detí môže dôjsť ku zmene postojov voči sebe v detstve, v puberte alebo ak ťažko prežije stratu rodiča.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Walnut je odhodlané nasledovanie vlastnej životnej cesty. Vysporiadanie sa s predchádzajúcou fázou života a prechodom do nasledujúcej. Definitívne rozhodnutie k poslednému kroku, odpútať sa od predchádzajúcej paradigmy. Walnut chráni pred rušivými názormi a vplyvmi iných, ktoré môžu zviesť z cesty k pravému cieľu.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.