Scroll to top
sk

Scleranthus (Sklerant ročný)

Scleranthus annuus

Kľúčové slová: NEISTOTA, NEROZHODNOSŤ

Scleranthus je vhodný pre ľudí, ktorí sa nedokážu rozhodnúť medzi dvoma vecami, či už v každodennom živote alebo pri dôležitých rozhodnutiach. Chýba im vnútorná vyrovnanosť a rovnováha. Ich rozhádzaná myseľ a nerozhodnosť vedú k tomu, že v rozhovoroch skáču z jednej témy na druhú. Ich nálada kolíše z extrému do extrému. Od radosti k smútku, od energie k apatii, od úsmevu k plaču a od optimizmu k pesimizmu. Svojím správaním strácajú dôveryhodnosť a ostatní ich považujú za nespoľahlivých a nezodpovedných. Zvyčajne sa o svojich ťažkostiach nezveria ani rodičom ani priateľom. Bojujú neustále so svojou nerozhodnosťou a neistotou, čo je veľmi unavujúce a môže vyvolať duševnú podráždenosť.

U detí sa môžu vyskytnúť podobné príznaky v miernejšej podobe.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Scleranthus sú ľudia, ktorí sa vyznačujú sebaistotou a rozhodnosťou, zachovávajú si vnútornú rovnováhu v každej situácii. Sú schopní robiť rýchle rozhodnutia a potrebné kroky, aby obstáli na svojej ceste životom.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.