Scroll to top
sk

Rock Water (Voda skalná)

Aqua petra

Kľúčové slová: NEPRUŽNOSŤ, SEBAZAPRENIE

Rock Water je pre ľudí, ktorí sa rozhodli pre svojskú životosprávu alebo životný štýl. Sú nepružní, kladú na seba veľké požiadavky a potláčajú vlastné potreby. Žijú podľa tvrdého režimu a pevných noriem, ich železná disciplína môže viesť až k seba mučeniu. Vo všetkom čo robia dbajú na dokonalosť. Napríklad strnulo nasledujú diéty, cvičenie, programy, pracovné postupy aj duchovné disciplíny. Ich myslenie ovládajú utkvelé a dogmatické myšlienky týkajúce sa náboženstva, výživy, morálky a politiky. Aj keď iným sa nepletú do života, vlastným úsilím po dokonalosti radi vytvárajú príklad pre ostatných. Napriek prehnanej svedomitosti a prepracovanosti ich vlastné výsledky ich nevedú k vnútornej spokojnosti. Cítia sa sebou sklamaní, sú nešťastní, kým sa ich vysoké ideály nenaplnia.

U detí takémuto narušeniu môže dôjsť, ak nemúdry rodič núti svoje dieťa k zmenám životosprávy alebo životného štýlu podľa svojho rozhodnutia, hoci je to pre detský vek nevhodné.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Rock Water je človek s vysokými ideálmi a súčasne duševnou pružnosťou. Je schopný zmeniť vlastné názory a vzdať sa svojich dosiaľ obľúbených teórií. Prevláda u neho názor, že vnútorná harmónia je silnejšia ako vonkajšie vynútené disciplinované správanie. Môže sa opäť vrátiť k životnej radosti.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.