Scroll to top
sk

ROCK ROSE (Devätorník peniažtekový)

Helianthemum nummularium

Kľúčové slová: HRÔZA A OBROVSKÝ STRACH

Rock Rose je vhodný pri krízových situáciách ako sú úrazy, náhle ochorenia, prírodné katastrofy. Sú to nehody, pri ktorých je človek priamym účastníkom, svedkom alebo len tesne unikol podobnej situácii. Môže to byť strach vyvolaný aj predstavami z vážnej operácie, spomienkami, nočnými morami (pozri aj Aspen a Rescue remedy). Pri vzniku vážnej choroby v rodine, ktorá núti príbuzných myslieť na to najhoršie, vtedy je Rock Rose vhodný pre obe strany, pre chorého aj pre rodinu.
Človek má pocit, že sa všetko vyvíja veľmi rýchlo a zlým smerom. Správa sa ako zmyslov zbavený. Dochádza k zablokovaniu myslenia a konania, prevláda len čistá panika, zdesenie a holý strach.

Bachova terapia pomocou Rock rose je vhodná u detí, ktoré sa s krikom prebúdzajú z hrôzostrašného sna. Mali by ju užívať tak dlho, kým sa ich spánok nebude znova pokojný.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Rock Rose je duchaprítomnosť a odvaha. Dokáže zmobilizovať ohromné sily, ktoré pôsobia to, že ľudia prerastú sami seba.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.