Scroll to top
sk

Pine (Borovica lesná)

Pinus silvestris

Kľúčové slová: VÝČITKY, POCIT VINY

Pine pomáha ľuďom, ktorí sa nevedia zbaviť pocitu viny. Pocit viny môže byť za nejaký svoj čin, neraz malicherný, za dávne činy a životné omyly, ktoré človek nevie špecifikovať a nosí ich v sebe dlhé roky. Cítia sa byť vinnými aj za chyby iných. Vzbudzujú zdanie pokory a neustále sa ospravedlňujú, aj choroba je dôvod k ospravedlňovaniu. Často krát majú pocit, že si chorobu alebo bolesť zaslúžia.

U detí môže byť rovnako tendencia brať viny na seba i za druhých a preto sú v úlohe obetných baránkov. Takéto zneužívanie berú ako primerané, bez pocitu krivdy.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Pine je ohodnotenie a akceptovanie realistickej zodpovednosti a rozvoj zdravého posudzovania. Upustenie od seba obviňovania za vlastné chyby aj chyby iných ľudí. Poučene prijať svoju mylnosť, ale nerobiť z toho obviňujúce závery.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.