Scroll to top
sk

LARCH (Smrekovec opadavý)

Larix decidua

Kľúčové slová: NEDOSTATOK SEBADÔVERY

Larch je vhodní pre ľudí, ktorí majú málo sebadôvery a tak zo strachu sa o nič nepokúšajú. Držia sa negatívnych skúseností z minulosti. O svojich schopnostiach ani nepochybujú, ale sú citovo o svojej neschopnosti priamo presvedčení. Tým si človek odopiera to najkrajšie, čo život ponúka, šancu učiť sa, získavať nové skúsenosti, skutočne žiť. Osobnosť sa nerozvíja, ale chudobnie. Na svoje okolie pôsobia veľmi často rozumne a zdanlivo celkom logicky zdôvodňujú, prečo nechcú a nemôžu určité veci urobiť. Používajú vety: „Ako žena nemám predsa žiadnu šancu“, „Nemám maturitu ako ostatní“, „Ja by som veľmi rád chcel, ale viem už vopred, že to nezvládnem.“ Očakávané zlyhanie pôsobí ako zabudovaná automatika, ktorá sa zosilňuje s každým novým zlyhaním a súčasne vyvoláva ďalšie zlyhanie. Je to „diabolský kruh“. V kritických situáciách unikajú do choroby, čím aktuálne vyriešia svoj problém.
Larch je vhodný pri nedostatku sebadôvery u študentov v pred skúškovom období, pri pracovných pohovoroch, pri skúškach na vodičský preukaz (pozri aj Rescue Remedy). Osvedčil sa aj pri rozvodových procesoch, v ktorom sebavedomie oboch partnerov dostane úder pod pás. Pri ošetrovaní alkoholikov, ktorí pijú, aby zabudli, že nie sú tak schopní ako ostatní.

Larch je vhodný aj pre deti, ktoré si v škole netrúfajú súperiť so spolužiakmi, cítia sa neschopné, zlyhávajúce. Pritom neprejavujú ani závisť, ani zatrpknutosť, sú neodôvodnene skromné.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Larch sú odhodlaní, schopní ľudia s reálnym pocitom sebadôvery, ktorí sa neboja nezdarov či neúspechov. Sú si vedomí svojho potenciálu a podniknú všetko pre to, aby ho mohli vyjadriť. Sú energickí a pripravení riskovať. U detí sa prejaví smelosť a snaha učiť sa.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.