Scroll to top
sk

HOLLY (Cezmína ostrolistá)

Ilex aquifolium

Kľúčové slová : ZÁVISŤ, ŽIARLIVOSŤ, POCIT NENÁVISTI.

Holly je pre ľudí, ktorí nie sú schopní prijať a opätovať lásku. Tento stav vyrovnáva opakom. Reagujú žiarlivosťou, nenávisťou, sú bezcitní, s túžbou po pomste, pocitmi krivdy, závisti a niekedy aj rozzúrení. Svoje emócie neprejavujú slovami, ale intenzívne ich prežívajú. Vyvoláva to vnútorný nepokoj, pocit nešťastia a frustráciu a to všetko prebieha dookola v bludnom kruhu.
Chorobná žiarlivosť je klasický a tragický prípad túžby po láske za negatívnych predpokladov. Človek, ktorý je vnútorne izolovaný a odvrátený od lásky, ktorý predsa nájde iného človeka, na ktorého sa môže obrátiť so svojou túžbou po láske. Žije v neustálom strachu, že stratí i túto lásku, vyžaruje neistotu, žiarlivosť, je plný negatívnych pocitov a prináša utrpenie. Nemôže vyžarovať lásku, pretože ju sám nepozná.

U detí sa často vytvára sklon k žiarlivosti spojenej so vzdorovitosťou, napríklad pri narodení mladšieho súrodenca.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Holly je človek, ktorý je schopný dávať bez akýchkoľvek požiadaviek. Majú súcit, o lásku sa dokážu láskavo podeliť i s ostatnými. S pocitom harmónie majú skutočnú radosť z úspechov iných. U detí je to odbúranie žiarlivosti a vzdorovitosti. Dr. Bach napísal: „ Holly nás chráni pred všetkým, čo nie je láska. Holly nám otvára srdce a spojuje nás s božskou láskou.“

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.