Scroll to top
sk

GENTIAN (Horček horký)

Gentianella amarella

Kľúčové slová : SKĽÚČENOSŤ, PORAZENOSŤ.

Gentian je vhodný pre ľudí, ktorí sú neschopní veriť v čokoľvek. Chýba im viera v niečo, čo by zmysluplne utváralo ich život. Prejavuje sa neschopnosťou dôverovať iným, pesimistickými postojmi k tomu čo sa deje na okolo, malomyseľnosťou a stratou odvahy na činy. V chorobe môžu títo ľudia kráčať cestou zlepšenia a aj v živote dosahovať pokroky, ale akékoľvek menšie zvraty ich ľahko dovedú ku strate dôvery. Konečným výsledkom je rozladenosť, ktorá sa stupňuje po negatívnych životných udalostiach, akými môžu byť strata blízkeho v rodine, odchod do dôchodku. Gentian je vhodný aj pre ľudí, ktorí sa cítia porazene a skľúčene pri dlho trvajúcej alebo sa stále vracajúcej chorobe. Na rozdiel od Mustard tu nie je pre depresívnu rozladenosť presne stanovená príčina.

Gentian sa osvedčil aj u detí, ktoré sa stali malomyseľnými a ustrašenými po malých školských neúspechoch. Takisto u detí, ktoré majú problémy v súvislosti s rodinným nesúladom, týraním v rodine, rozvodom rodičov alebo včasnou stratou rodičov.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Gentian je uvedomenie si, že človek nikdy nezlyhá, keď robí to najlepšie, nezávisle na konečnom výsledku. Žiadna prekážka nie je neprekonateľná, žiadna úloha nie je príliš veľká na to, aby sa to nedalo zvládnuť. Vzniká pozitívne presvedčenie, že nakoniec sa všetky ťažkosti dajú prekonať a aj neúspechy môžu byť podnetom pre ďalší rozvoj.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.