Scroll to top
sk

Elm (Brest)

Ulmus procera

Kľúčové slová : PREŤAŽENÝ ZODPOVEDNOSŤOU

Elm je vhodný pre ľudí, ktorí sa cítia preťažení pracovnými úlohami a vlastnou zodpovednosťou. Sú to ľudia, ktorí zvyčajne dokážu dlhodobo zvládať súčasne viacero pracovných úloh, ale zrazu, za určitých okolností, strácajú dôveru vo vlastné schopnosti a cítia sa porazene. Často krát sú to úspešní manažéri, pracujúci vo vedúcej pozícii, lekári, učitelia, ale môže to byť i obdivovaná matka, ktorá vždy výborne zvládla svoju početnú rodinu. Elm je vhodný v situáciách, keď títo schopní ľudia zrazu majú pocit, že na svoje úlohy nestačia, nezvládnu denný život. Často je to spôsobené tým, že si naberie príliš veľa práce bez ohľadu na svoje zdravie. Dostávajú sa do depresívnych stavov, s pocitom vyčerpanosti a dočasnými pochybnosťami o svojej sebaúcte.

U detí je dôležitá prevencia. Nedopustiť nadmernú záťaž, často krát robia chybu rodičia, ktorí sami neuskutočnili svoje ambície.

Pozitívnym potenciálom Bachovej esencie Elm je znovu obnovenie viery vo vlastné schopnosti. Problémy znova vidia zo správnej perspektívy a berú si len toľko úloh, koľko sú schopní zvládnuť. Zároveň im zostáva čas venovať sa vlastným potrebám.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.