Scroll to top
sk

CRAB APPLE (Jabloň planá)

Malus silvestris

Kľúčové slová: POCIT MENEJCENNOSTI, POCIT NEČISTOTY

Crab Apple je vhodný pre ľudí, ktorí trpia pre intenzívny pocit nečistoty, napr. pri chorobe, dotyku so špinavým predmetom. Celkovo sú úzkostliví z hľadiska poriadku v domácnosti, čistoty v reštaurácii a vôbec čo sa týka celkovej hygieny. Narastá naliehavé nutkanie stále sa umývať, čistiť seba i okolie. Často sa prejaví i pocit nelásky k sebe samému, keď im je odporný i vlastný obraz v zrkadle, keď pociťujú odpor k jedeniu, telesným funkciám, sexu alebo chorobe. Pri neúspešnej liečbe ochorenia reagujú veľmi skleslo. Celkovo sú zaujatí myšlienkami a predstavami o ideálnej čistote svojho tela, psychiky i okolia. Pedantnosť pri upratovaní, ale i očista od „špinavých“ myšlienok a spomienok, im zaberá priveľa času. Preto zlyhávajú a to vedie k pocitom viny, nedostatočnosti a k ďalšiemu ponáraniu sa do sveta ideálnej čistoty.

U detí je obava pred zašpinením alebo požitím znečisteného jedla, čo neskôr môže viesť vlastnou dispozíciou k rozvoju a fixovaniu týchto postojov v rodinných a školských situáciách.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Crab Apple je v získaní pozitívneho náhľadu na seba a vlastné telo i cez jeho nedokonalosti. Pochopenie, že nič nemôže byť absolútne čisté.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.