Scroll to top
sk

CLEMATIS (Plamienok plotný)

Clematis vitalba

Kľúčové slová : ZASNENOSŤ, NEDOSTATOČNÝ ZÁUJEM O PRÍTOMNOSŤ

Clematis je vhodný pre ľudí, ktorí žijú vo vlastnom svete, nemajú záujem o realitu a len ťažko žijú v prítomnosti. Títo ľudia nie sú v skutočnosti šťastní a túžia po lepších časoch. Ich myseľ je plná nádejí a snov o budúcnosti, ale nie sú aktívni, aby ich uskutočnili. Realita pre nich nie je atraktívna, preto sa sťahujú z nepohodlnej prítomnosti do vzdušných zámkov svojej fantázie. Sú často tvorivej, umeleckej povahy, radi sa tešia na niečo, o čom môžu snívať. Počúvajú bez načúvania, vidia bez pozerania a zabúdajú, čo sa hovorí alebo čo im bolo povedané. Netrpia poruchami pozornosti, pamäti, intelektu, len ich nepoužívajú, lebo sa im javia ako nezaujímavé. Radi spia hlboko a dlho pri televízii, na prednáške v kostole. Pôsobia omámene, nikto ich nikdy nevidí pri prudkej reakcii. Majú slabý pud sebazáchovy a s tým súvisiacu slabú silu vôle na uzdravenie.

U detí zaujatie virtuálnou realitou môže vyvolať podobné prejavy úniku od skutočnosti a ak majú k tomu vhodnú dispozíciu, prejaví sa to už vo včasnej mladosti.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Clematis je znovunadobudnutie schopnosti vnímať skutočnosť a postupne sa odpútavať od rojčenia a fantazírovania. Vzbudenie prekrytých tvorivých schopností, prípadne i umeleckého talentu. Posilnenie pamäti a tým aj vzbudenie záujmu o faktické informácie.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.