Scroll to top
sk

CHICORY (Čakanka obyčajná)

Chicorium intybus

Kľúčové slová: PRIVLASTŇOVANIE, PREHNANÁ OCHRANA

Potrebujú ju ľudia, ktorí sa snažia vzbudzovať súcit za to, že sa obetujú pre druhých a nedostávajú očakávané zadosťučinenie i keď deklarujú nezištnosť. Typické je tzv. „materské správanie“ s prejavom prehnanej láskavosti a starostlivosti. Prehnaná starostlivosť je tu prejavom egoizmu, pretože manipuluje, ovláda a citovým vydieraním si upevňuje pozíciu manažéra v rodine.
Klasický prípad je super matka, ktorá k sebe priväzuje svoje deti neviditeľnými putami a u tých, ktoré majú slabšiu vôľu, zanecháva traumu na celý život. Organizuje, kritizuje, riadi a diriguje ako kapitánka. Neustále musí niečo opravovať, navrhovať alebo vytýkať. Jej motto: To ti hovorím len preto, lebo to s tebou myslím dobre!
Často je neúnavne obetavá, vnucuje rodine svoju dobročinnosť – a ajaj, keď nie je vďačne akceptovaná. Tieto charaktery radi disponujú s citmi a životmi svojich príbuzných. Takéto matky sa cítia dobre len v kruhu svojich blízkych, svoje dospelé deti nútia prísť na sviatky aj z ďaleka, len aby matka nebola sklamaná a keď oponujú, taktizuje a telefonuje tak dlho kým predsa neprídu. Veľa synov a ich rodiny sú niekoľko desaťročí pod jej vplyvom a tak zmeškajú dôležité vývojové kroky vo vlastnom partnerstve. A keď predsa len nájdu v sebe silu a nepodliehajú jej vplyvom, tak matka jasne vyjadrí svoje sklamanie: „Ako si mi to mohol urobiť, po tom všetkom, čo som pre teba urobila?“
V skutočnosti ide o vnútornú prázdnotu, často i pocit, že človek nebol nikdy naozaj milovaný, a že o neho nikto nestojí a snažia sa to zaplniť dojmom nenahraditeľnosti.

U detí je to prejav stálej, vynucovanej pozornosti spojenej s vydieraním rodiny, ktoré sa stávajú majetníckymi i vo vzťahu ku kamarátom alebo hračkám.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Chicory: ľudia sú schopní nezištne sa starať o druhých, darovať im skutočnú materskú lásku. Dávajú bez toho, aby za to čokoľvek očakávali. Majú pocit naplnenosti a sebaistoty. Vymiznutie napätia a zlosti za odmietnuté prejavy starostlivosti. U detí prirodzenejšie reagovanie pri bežných rodinných a školských situáciách.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.