Scroll to top
sk

CHERRY PLUM (Slivka čerešňoplodná)

Prunus cerasifera

Kľúčové slová : STRACH ZO STRATY KONTROLY

Cherry Plum je vhodná pre ľudí, ktorí sa vyznačujú stálym napätím z pocitov neschopnosti sa ovládať. Po dlho trvajúcom stave úzkosti sa obávajú straty sebakontroly. Môže u nich nastať pocit, akoby stáli pred nervovým zrútením. Cherry Plum je žiaduca, keď títo ľudia cítia, že stoja krátko pred „výbuchom“. K tomu sa pridá ešte strach z nekontrolovateľných impulzov. Skutočne môže dôjsť k neobyčajne zraňujúcim urážkam a hysterickému chovaniu voči priateľom aj členom rodiny, ktoré sa vystupňuje až k výbuchu zúrivosti. Títo ľudia môžu pociťovať nutkanie k sebe ubližovaniu. Po dlhších stavoch úzkosti, depresie alebo prílišnej psychickej záťaži môžu dospieť k túžbe vzdať sa všetkého a skoncovať so životom.

U detí je to prejav vynútenej samokontroly, ktorá vyúsťuje v noci k uvoľneniu, čo sa prejaví pomočovaním.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Cherry Plum je uvoľnenie obáv zo straty sebadôvery, zmiernenie nutkania ublížiť si, vymiznutie nekontrolovateľných výbuchov netrpezlivosti a skratového chovania. Získanie schopnosti nadhľadu, ktoré vedie k odstráneniu sebapozorovania.U detí je to uvoľnenie nahromadeného strachu zo zlyhania a tým pomočovanie prestane.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.