Scroll to top
sk

CENTAURY (Zemežlč menšia)

Centauruim umbellatum

Kľúčové slová : SLABÁ VÔĽA, OVPLYVNITEĽNOSŤ

Centaury je pre ľudí, ktorí len ťažko hovoria „nie“. Nechávajú sa často využíva až komandovať druhými.Zväčša vyzerajú v očiach druhých ako nesmalí, plachí a tichí, s malou mierou vôle. Môže to zájsť až tak ďaleko, s pokorou nesú vôľu iných, aj keď na to nie je žiaden dôvod. Aj keď sú sami nespokojní, radšej potláčajú svoje vlastné želania alebo až povolanie, len aby neriskovali konfrontáciu. Úzkostlivo robia veci „správne“, sú ľahko ovplyvniteľní druhými.

Využívanie ostatnými a bez schopnosti obhájiť sa, má za následok stratu energie a rýchly nástup únavy.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Centaury sa ukazuje v ľuďoch, ktorí radi a nenápadne robia niečo pre druhých, ale bez potláčania sojich vlastných potrieb. Môžu vyjadrovať a obhajovať svoje vlastné názory a dobre vychádzať s ostatnými ľuďmi. Najdôležitejšie však je, že spoznaním vlastných potrieb a želaní môžu s rozhodnosťou a energiou nasledovať svdoju vlastnú životnú cestu, nezávisle na mienke a názoroch iných.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.