Scroll to top
sk

BEECH (Buk lesný)

Fagus sylvatica

Kľúčové slová : KRITIKA A NETOLERANTNOSŤ VOČI OSTATNÍM

Beech pomáha ľuďom, ktorý neustále kritizujú, nemajú žiadne porozumenie k nedostatkom iných a nechcú robiť žiadne ústupky. To dobré na iných ľuďoch vnímajú len veľmi ťažko. Tým u nich vzniká silný pocit vlastnej prevahy, pripravenosti k rýdzemu posudzovaniu a arogantnému jednaniu. Podráždene reagujú aj na zmätenosť či iné chovanie iných ľudí. Sú presvedčení, že majú vždy pravdu a všetci ostatní sa mýlia. Tento postoj môžu sprevádzať žalúdočné a črevné ťažkosti.

U detí sa tento stav prejavuje náchylnosťou ku znevažovaniu, šikanovaniu, prípadne až k očierňovaniu iných.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Beech sa prejavuje v rozvinutí empatie a tolerancie. V pochopení, že každý má právo na omyl a tým aj spätne, že i sám je omylný. Toleruje názory a skutky iných i keď s nimi nemusí súhlasiť. Uvoľnenie vnútornej prísnosti, viac radosti, veselosti. U detí zmierňovanie náchylnosti ku znevažovaniu a šikanovaniu iných, potlačovanie tendencii k očierňovaniu a osočovaniu.

Ako Vám môžem pomôcť?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.